Uśmiechnięte dziewczynki na zajęciach szkolnych

Ubezpieczenie szkolne to jedno z ubezpieczeń dobrowolnych, które nie jest wymagane przez żadną szkołę czy placówkę oświatową. Pomimo tego, jak pokazują dostępne dane statystyczne, aż 85% dzieci mieszkających w miastach posiada takie ubezpieczenie. Powód jest dość prosty: rodzice dzieci w wieku szkolnym doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nieszczęśliwe wypadki mogą przytrafić się wszędzie, a szkoła nie jest pod tym względem wyjątkiem. Czy ubezpieczenie szkolne NNW działa jednak także poza szkołą? Do którego roku życia można ubezpieczyć uczące się dziecko? Czy zaproponowane przez szkołę ubezpieczenie ucznia zapewnia wystarczającą ochronę, czy może lepiej zdecydować się na indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka? Zadaliśmy te pytania specjalistom z Generali, jednego z towarzystw ubezpieczeń działających w Polsce. Uzyskane informacje przedstawiamy poniżej.

Ubezpieczenie NNW dziecka – na czym polega?

Eksperci z Generali podkreślają, że w naszym kraju nieszczęśliwy wypadek nie został prawnie zdefiniowany w sposób jednoznaczny, dlatego każde towarzystwo ubezpieczeń samodzielnie ustala, jak należy rozumieć to pojęcie. Definicja nieszczęśliwego wypadku stosowana przez danego ubezpieczyciela powinna znajdować się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, podobnie jak wszystkie inne ważne dla zawieranej umowy pojęcia i określenia, dlatego koniecznie zapoznaj się z OWU przed zawarciem umowy.

Ubezpieczenie NNW dla dziecka nie stanowi pod tym względem wyjątku, ponieważ formalnie rzecz biorąc to nic innego, jak ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które pod względem zakresu ochrony, warunków umowy oraz maksymalnej sumy ubezpieczenia zostało dostosowane do specyficznych potrzeb osób uczących się.

Dowiedz się więcej o tym, jak wybierać ubezpieczenie NNW, od czego zależy jego cena i na co zwrócić uwagę wybierając polisę NNW

Ubezpieczenie dzieci – kiedy się na nie zdecydować?

Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ nie istnieje żaden konkretny punkt w czasie, od którego ubezpieczenie NNW dla dziecka jest niezbędne. Eksperci Generali mówią wprost: zakup ubezpieczenia to zawsze indywidualna decyzja rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, ale trzeba brać pod uwagę, że ryzyko nieszczęśliwego wypadku z udziałem dziecka po rozpoczęciu nauki w szkole czy innej placówce opiekuńczej jest wyższe, co wynika ze specyfiki tych miejsc. Warto o tym pamiętać podejmując decyzję co do zakupu ubezpieczenia NNW dla ucznia.

Dzieci w wieku przedszkolnym oglądają książkę

Czy ubezpieczenie dziecka w przedszkolu ma sens?

Na to pytanie każdy rodzic i opiekun musi odpowiedzieć we własnym zakresie. Warto jednak mieć na uwadze, że nieszczęśliwe wypadki z udziałem dzieci mogą zdarzyć się każdemu i w każdych okolicznościach – przedszkole nie jest tu wyjątkiem. Obiektywnie rzecz biorąc, istnieje większe prawdopodobieństwo dojścia do nieszczęśliwego wypadku podczas zabawy w przedszkolu niż podczas pobytu w domu. Według dostępnych statystyk Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2021/2022 doszło do 10822 wypadków w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, z czego 752 wypadki miały miejsce w przedszkolach – w praktyce oznacza to kilka wypadków dziennie, biorąc pod uwagę fakt, że liczba dni nauki we wspomnianym roku szkolnym wynosiła 186.

W takim kontekście zakup ubezpieczenia dziecka od NNW na czas nauki w przedszkolu jest zdroworozsądkowym zachowaniem rodzica czy opiekuna, który chce w jak najlepszy sposób zabezpieczyć się finansowo na wypadek konieczności poniesienia kosztów leczenia, operacji czy rehabilitacji będących konsekwencją nieszczęśliwego wypadku dziecka.

Dowiedz się, jak wybrać dobre ubezpieczenie NNW dla dziecka

Czy ubezpieczenie szkolne to odpowiednie ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Specjaliści Generali zwracają jednak uwagę na istotną kwestię: ubezpieczenia grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków zwykle zapewniają tylko ograniczoną ochronę, a sumy ubezpieczenia są raczej niskie.

Wybierz NNW szkolne optymalnie dopasowane do potrzeb swojego dziecka!

Indywidualne NNW szkolne – czy warto?

Alternatywę dla ubezpieczeń grupowych stanowi indywidualne NNW szkolne, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kupione dla dziecka przez rodziców czy opiekunów prawnych na indywidualnych warunkach. Dzięki temu można optymalnie dobrać sumę ubezpieczenia i jego zakres do faktycznych potrzeb dziecka i jego trybu życia (np. uprawiane sporty, zajęcia pozalekcyjne itp.). Zakup dobrze dobranego indywidualnego ubezpieczenia NNW dla dziecka to również:

  • komfort finansowy w sytuacji, gdy konieczne jest pokrycie kosztów związanych z powrotem dziecka do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku;
  • możliwość uzyskania wypłaty świadczenia za szkody, do których doszło poza terenem szkoły;
  • możliwość posiadania polisy indywidualnej wraz z polisą grupową, wykupioną w szkole i skorzystania z obu, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe spełnia warunki obu polis;

Czym wyróżnia się kupione w Generali ubezpieczenie szkolne?

Dzieci na zajęciach komputerowych

Dobre ubezpieczenie dla ucznia powinno przede wszystkim zapewniać ochronę zarówno podczas pobytu na terenie szkoły, jak i poza nim, jak również umożliwiać dostosowanie zakresu ochrony do stylu i trybu życia ubezpieczonego dziecka. Dostępne w Generali ubezpieczenie dzieci spełnia te kryteria, a dodatkowo obejmuje (do 18 roku życia) również wyczynowe uprawianie sportu. Wśród pozostałych zalet, którymi cechuje się oferowane przez Generali NNW szkolne, należy wymienić przede wszystkim:

  • zróżnicowane warianty ubezpieczenia do wyboru
  • sprawna likwidacja szkód i klarowny proces
  • możliwość uzyskania wypłaty świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku wypadku, zatrucia czy choroby
  • ochrona trwająca nieprzerwanie od momentu zawarcia umowy, niezależnie od lokalizacji i dnia tygodnia
  • możliwość ubezpieczenia kilkorga dzieci w ramach jednej polisy.

W jakich sytuacjach poza szkołą ubezpieczenie szkolne faktycznie działa?

To pytanie zadaje sobie każdy rodzic, który zastanawia się nad zakupem ubezpieczenia szkolnego dla swojego dziecka. Tym bardziej, że sama nazwa ubezpieczenia szkolnego sugeruje, że obowiązuje ono tylko na terenie szkoły albo podczas zajęć związanych z nauką w szkole. Eksperci z Generali podkreślają jednak, że jego zakres jest znacznie szerszy – dla przykładu wspomniane powyżej ubezpieczenie szkolne z oferty Generali obowiązuje na całym świecie, niezależnie od miejsca pobytu, dnia tygodnia ani od tego, czy są to dni nauki szkolnej, czy wakacje, ferie bądź przerwa świąteczna. Trzeba jednak pamiętać, że w innych towarzystwach ubezpieczeniowych mogą obowiązywać ograniczenia terytorialne w zakresie ochrony ubezpieczeniowej związanej z posiadaniem NNW szkolnego, dlatego zawsze należy uważnie przeczytać OWU i wszystkie warunki określone w tym dokumencie.

Podsumowanie

Nieszczęśliwe wypadki mogą przytrafić się każdemu i w praktycznie każdym miejscu. Odpowiednie dobranie zakresu ochrony w ubezpieczeniu szkolnym Twojego dziecka pozwoli Ci na uzyskanie finansowego wsparcia w sytuacji, kiedy w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku będzie konieczne poniesienie wydatków na leczenie czy rehabilitację.